Výsledky z roku 2018

Smedava_2018.pdf

Výsledky z roku 2017

Smedava_2017.pdf

Výsledky z roku 2016

Smedava_2016.pdf

Výsledky z roku 2015

Smedava_celkem_2015.xls

Výsledky z roku 2013

Smedava_celkem_2013.pdf

Výsledky z roku 2011

Smedava_celkem_2011.xls